รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
สำนักบัญชีและงบประมาณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

 ยินดีต้อนรับสู่สำนักบัญชีและงบประมาณ 

ปรัชญา :  ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 วิสัยทัศน์ : สำนักบัญชีและงบประมาณเป็นหน่วยงานสนับสนุน การบริหารด้านงบประมาณโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล

 พันธกิจ : สำนักบัญชีและงบประมาณจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้าน งบประมาณและนำเสนอให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
อาจารย์รพีพร นุตตานนท์
หัวหน้าสำนักบัญชีและงบประมาณ


 
 

 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.