รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
สำนักการเงิน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สวัสดีค่ะ

       สำนักการเงินยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน        

 

 
อ.ญาดา ยั่งยืน
หัวหน้าสำนักการเงิน

รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 1/2560 คืน
แจ้งข่าวสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน เกรดไม่ถึง 2.00
กำหนดการ กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ./กรอ. ปีการศึกษ2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2557
เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ1/2557 กยศ.และกรอ.

 
 


ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างพิมพ์ยอดหนี้ผู้กู้ (สำหรับผู้กู้รายเก่า)
หนังสือรับรองการเป็นผู้ปกครองที่มิใช่ บิดา/มารดา
หนังสือรับรองการแยกกันอยู่
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.