รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับค่ะ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนั้นยังสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของด้านการค้าบริการรวมของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นตลาดแรงงานหนึ่งที่ต้องการจำนวนแรงงานจำนวนมาก อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึกและธุรกิจการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวจึงมุ่งหวังให้บัณฑิตของภาควิชาสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว โดยจะดำรงชีวิตในสังคมได้ดี เป็นผู้ที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ รวมถึงยังมีความรู้และความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไปได้
 
ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีพุทธแบบล้
อาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการทัศนศคกษา 5 เส้นทางประจำปีการศึกษา 2558
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จก

 
การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในอำเภอเมือง
กรุงเทพเมืองน่าเที่ยวอันดับ 3 ของโลก
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยว ในภาคเหนือตอนบน
 


แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์การท่องเที่ยวเทอม 2/60
powerprintการฝึกประสบการณ์การท่องเที่ยวเทอม2ปี2560
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์การท่องเที่ยวเทอม2/60
ตัวอย่างหน้าปกรายงานฝึกงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบรับเรื่องร้องเรียนของสาขาท่องเที่ยว
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.