รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์

ปรัชญา

           ผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง  และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  รู้แยกแยะผิดชอบชั่วดี  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมถึงรู้จักแสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

          มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้รู้จักปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม  มีจิตสำนึกสาธารณะ  และสามารถตอบสนองความต้องการด้านการประกอบการได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ

         1.  บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนและท้องถิ่น

         2.  มีการจัดการเรียนการสอน  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  และมีการเรียนการสอนตามระบบมาตรฐาน

              การศึกษา 

        3.  สร้างองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อพัฒนางานด้านเอกชนและท้องถิ่น

อุดมการณ์พัฒนานักศึกษา 

         " เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับการวิเคราะห์  จะ HR หรือ ท้องถิ่นก็ต้องเจาะ  เพื่อสังเคราะห์วิชาการสู่ชุมชน "

 
อาจารย์เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
คณบดีคณะบริหารรัฐกิจ

ค่ายแกนนำ รปศ.
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม
ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์ฟาร์
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง
การเเข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

 
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
งานวิจัยนักศึกษา ปี 2556
งานวิจัยนักศึกษา ปี 2555
งานวิจัยของนักศึกษาคณะบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2554 , 2555
งานวิจัยนักศึกษา ปี 2554
 


รับสมัครงานตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ
AIS จัดกิจกรรมแนะแนวว่าที่บัณฑิต (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ตำแหน่งงานว่าง
ตำแหน่งงานว่าง
แบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.