รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

งานวิจัยนักศึกษา ปี 2554

   เอกสาร : D20120925141742.pdf , D20120925141733.pdf , D20120925141721.pdf , D20120925103848.pdf , D20120925103833.pdf , D20120925103820.pdf , D20120925100120.pdf , D20120925095650.pdf , D20120925095640.pdf , D20120925095628.pdf , D20120925095608.pdf , D20120925141754.pdf , D20120926125513.pdf , D20120926125520.pdf , D20120926125528.pdf , D20120926125542.pdf , D20120926130238.pdf , D20120926130246.pdf , D20120926130253.pdf , D20120926130300.pdf ,

เมื่อ : 14 ส.ค. 2012 - 17:27:40 - มีคนดู 1472 ครั้ง
ประเภท : งานวิจัย
โดย : คณะบริหารรัฐกิจ
 

รายละเอียดงานวิจัยตามไฟล์แนบ

- งานวิจัยของนักศึกษา
- 540101 บทคัดย่อ การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดาว์นโหลด
- 540102 บทคัดย่อ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำกัด (มหาชน) ดาว์นโหลด
- 540103 บทคัดย่อ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ดาว์นโหลด
- 540104 บทคัดย่อ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดาว์นโหลด
- 540105 บทคัดย่อ การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดาว์นโหลด
- 540106 บทคัดย่อ การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาว์นโหลด
- 540201 บทคัดย่อ การมีวัฒนธรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาว์นโหลด
- 540202 บทคัดย่อ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาว์นโหลด
- 540203 บทคัดย่อ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กรณีศึกษาหมู่บ้านบ้านลาน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดาว์นโหลด
- 540204 บทคัดย่อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน เทศบาลการตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ ดาว์นโหลด
- 540205 บทคัดย่อ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าบ้านที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดาว์นโหลด
- 540207 บทคัดย่อ คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัทมินีแบ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานลพบุรี) ดาว์นโหลด


งานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ภาพประกอบ
     
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.