รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Welcome to Business English Department

ปัจจุบัน โลกพัฒนาก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วพรมแดนไม่อาจเป็นเครื่องกีดขวางการทำธุรกิจได้อีกต่อไป ผู้คนทั่วโลกสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้อย่างมีอิสระมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนติดต่อทำธุรกิจกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดคือ ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษากลางของการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน (the language of international business) แน่นอนแค่การเรียนภาษาเก่งเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในงานธุรกิจได้ ดังนั้นความรู้และชั้นเชิงในการทำธุรกิจเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้ผนวกเอาองค์ความรู้ทางภาษาและธุรกิจเข้าด้วยกัน เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่จะทำให้บัณฑิตของภาควิชาก้าวสู่โลกแห่งธุรกิจสากลได้อย่างมั่นใจ สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่ตั้งไว้ คือ Gateway to Entreprenuership. ยินดีต้อนรับ

 
อาจารย์ณัฐติญา บุญวิรัตน์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

การบรรยายพิเศษเรื่องอันตรายของสงครามนิวเคลียร์
ม.ฟาร์วิชาการ 2012
Christmas Day 2011
นักศึกษาดูงานธุรกิจนำเที่ยว
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

 
Genre Analysis of Business Letter
 


สรุปไวยากรณือังกฤษ
Course Syllabue 202311
เพลงประจำภาควิชา
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.