รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

                การตลาดอยู่ในทุกแขนง ไม่เพียงเฉพาะในแวดวงของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังแทรกอยู่ในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าการเมือง การศึกษา ศาสนา หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวัน

                การตลาดมีความสำคัญ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหลักสูตรของภาควิชาการตลาดได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต

     

 
อาจารย์วีระพันธ์ อะนันชัย
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

โครงการประกวดมารยาทงามตามวิถีไทย
ประมวลภาพสัมมนาเปิดการสร้างสรรค์กับจินตนาการใหม่
เปิดโลกแห่งการสร้างสรรค์กับจินตนาการใหม่
การแข่งขันโครงงานกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน
B2 Boutique&Budget Thailand Marketing Plan Contest

 
มุมมองที่แตกต่างของ 4P's vs 4C's
สภาพของปัญหาการท่องเที่ยวและกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 


รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม
รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.