สำนักวิทยบริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศสำนักวิทยบริการ


                ปัจจุบันสำนักวิทยบริการมีระบบสารสนเทศอยู่หลายระบบ เช่น ระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน์, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งแต่ละระบบก็จะมีการทำงานและการออกรายงานแตกต่างกันไป ทำให้การใช้งานร่วมกับการทำงานประจำไม่ค่อยสะดวกนัก จึงมีแนวคิดที่จะทำระบบจัดการสารสนเทศขึ้นเพื่อรวบรวมสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการทำงานประจำและรายงานอื่นๆที่ทำขึ้นมาตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม »