รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง การบริหารการจัดรายการของกิจการโทรทัศน์ แบบฟรีทีวีเพื่อผลเชิงพาณิชย
ชื่อเรื่องรอง Programming Management for a Commercial Free-to-air Television
ชื่อผู้แต่ง
หัวเรื่องคำสำคัญ
1.กิจการโทรทัศน์
หัวเรื่องควบคุม
คำอธิบาย / บทคัดย่อ การบริหารการจัดรายการของกิจการโทรทัศน์แบบฟรีทีวีเพื่อผลเชิงพาณิชย์เป็นกระบวนการที่กระทำต่อเนื่องอย่างเป็นระบบโดยนำเสนอรายการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมและเกิดพฤติกรรมการติดตามชมรายการของทางสถานีอย่างต่อเนื่องด้วยความพึงพอใจทำให้เกิดความนิยมในตัวรายการและสถานีสามารถสร้างรายได้หลักจากการโฆษณา ทั้งนี้ในการที่จะบรรลุเป้าหมายการบริหารการจัดรายการโทรทัศน์เพื่อผลเชิงพาณิชย์ต้องสามารถควบคุมการไหลของผู้รับสารให้ได้ โดยเน้นให้เกิดการไหลของผู้รับสารในแบบไหลเข้าและไหลผ่าน หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการไหลออก ซึ่งสามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์การจัดผังรายการโทรทัศน์เพื่อให้เกิดการไหลเข้า ประกอบด้วย การจัดผังรายการแบบBlunting, Counterprogramming, Front - Ending( Bridging) และStunting และกลยุทธ์การจัดผังรายการโทรทัศน์เพื่อให้เกิดการไหลผ่าน ได้แก่ Hammocking และTentpoling นอกจากนั้นต้องให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของรายการที่ก่อให้เกิดรายได้และผลกำไรมาสู่สถานีคือ รายการที่สถานีผลิตเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเสนอในช่วง Prime time ที่มีอัตราค่าโฆษณาสูงสุด ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ฟรีทีวีควรให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณสื่อโทรทัศน์และการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือ Social Entrepreneur ควบคู่ไปกับผลในเชิงพาณิชย์
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 30
ฉบับที่ 2
หน้าที่ 30-36
ปีพิมพ์ 2554
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)