รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่
ชื่อเรื่องรอง
ชื่อผู้แต่ง
1.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์
หัวเรื่องคำสำคัญ
หัวเรื่องควบคุม
1.การจัดการธุรกิจ
2.การแข่งขันทางการค้า
3.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
คำอธิบาย / บทคัดย่อ ภายใต้ความผันผวนและรวดเร็วของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ทำให้รูปแบบการแข่งขันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่ไม่ได้แข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตาย แต่ทุกธุรกิจต่างอยากมีชีวิตรอด จึงทำให้การแข่งขันบางครั้งก็รบกัน บางครั้งก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ส่งผลให้แต่ละธุรกิจต่างก็ต้องดิ้นรนที่จะรักษาฐานลูกค้าที่จงรักภักดี (Customer Loyalty) ไว้และพยายามที่จะสร้างรายได้ใหม่ๆ ตลอดจนการควบคุมต้นทุนในการที่จะพิชิตคู่แข่งขันทางการตลาด ซึ่งความสำเร็จทางการตลาดมิได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการระบุความต้องการของผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีกว่าที่คู่แข่งขันสามารถกระทำได้ ซึ่งก็หมายความว่าบริษัทจำเป็นต้องหาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้มีข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในสายตาของลูกค้า และข้อได้เปรียบในการแข่งขันนี้มักได้มาจากตัวสินค้าหรือบริการ แต่บางครั้งก็ได้มาจากองค์ประกอบอื่นๆของส่วนผสมทางการตลาดนั่นเอง
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 25
ฉบับที่ 2
หน้าที่ 43 - 49
ปีพิมพ์ 2548
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)