รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง Leadership style and substance
ชื่อเรื่องรอง
ชื่อผู้แต่ง
1.Scott A. Hipsher
หัวเรื่องคำสำคัญ
หัวเรื่องควบคุม
1.ภาวะผู้นำ
คำอธิบาย / บทคัดย่อ The issue of leadership style and three theories of matching leadership style to situations in order to improve productivity are explored. The theories are found lacking in their usefulness in improving productivity and the underlying assumptions of leadership style theories are examined. It is proposed that too much attention has been focused on leadership style and the recommendation that while style of leadership has a role in improved productivity, the substance of leadership, decision making, and the skills and abilities of the followers have more influence on results and should be the focus of scholars and management practitioners interested in how leadership can improve the efficiency and effectiveness of organizations.
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 25
ฉบับที่ 1
หน้าที่ 101 - 107
ปีพิมพ์ 2548
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)