รายละเอียดบทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการสินเชื่อเงินผ่อน: การคำนวณดอกเบี้ย ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ
ชื่อเรื่องรอง
ชื่อผู้แต่ง
1.กฤศวรรณ ประเสิรฐสิทธิ์
หัวเรื่องคำสำคัญ
หัวเรื่องควบคุม
1.สินเชื่อ -- การจัดการ
คำอธิบาย / บทคัดย่อ ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ช่วยให้ทุกคนมีความสะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เช่น มีโทรศัพท์มือถือ มีคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้ เช่น Pocket PC หรือ Computer Notebook เป็นต้น หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่พบเห็นได้ในชีวติประจำวัน ทำให้มนุษย์ที่ใช้ชีวิตในสังคมเมืองอย่างเราๆ ท่านๆ บางคน มีความจำเป็นต้องมี หรือความจำเป็นต้องใช้เหมือนคนอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ คือ รถยนต์ หรือบางคนอาจจะตอบว่าโทรศัพท์มือถือ บางคนอาจตอบว่า เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องเล่น DVD ฯลฯ ทำให้คนที่มีฐานการเงินปานกลาง หรือฐานะการเงินที่ไม่ค่อยดีนัก มีความจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือเพื่อความทัดเทียมกันบุคคลอื่น หรือเพื่อความมีหน้ามีตาในสังคมและในปัจจุบันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าต้องมีภาระและความจำเป็นหลายอย่างในการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการต้องผ่อนของหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้บางคนบ่นว่าเงินเดือนแต่ละเดือนใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนซักที หรือบางคนเงินเดือนๆ ละหลายหมื่นบาทแต่ไม่มีเงินเก็บ ดังนั้น เราควรจัดการกับเงินของเราในการใช้สินเชื่อเงินผ่อนอย่างไรให้มีประสิทธิผลมากที่สุด
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ชื่อวารสาร นักบริหาร
ปีที่ 25
ฉบับที่ 1
หน้าที่ 70 - 74
ปีพิมพ์ 2548
ชื่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อสำนักพิมพ์ภาษาอื่น
ISSN 0125-4960
ตำแหน่งในระบบ Link
ภาษา Thai
ติดต่อบรรณารักษ์
เพื่อยืมตัวเล่มวารสารไปถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม

(บริการนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเท่านั้น)