รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

            "การบริหารจัดการอุตสาหกรรม" เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้การเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อให้ระบบการผลิตสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การศึกษาในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมจึงมุ่งหวังให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจหลักการและผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคการแข่งขัน

นักศึกษาที่สำเร็จในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพในภาคการผลิต ได้แก่ ผู้ประสานงานด้านการผลิตและการวางแผนการผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายลอจิสติกส์และอื่นๆ รวมทั้งยังเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้            

 
อาจารย์พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ศึกษาดูงานการจัดการอุตสาหกรรม
I.M. จัดกิจกรรมเข้าค่ายประจำปี
สัมมนา:การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับSMEs
วารสารภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมทัศนศึกษาดูงาน

 
ขั้นตอนการส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์
กำหนดการสอบวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2553
การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องของผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ
 


กำหนดการสอบวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2553
การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้
การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้
โครงงานการจัดการอุตสาหกรรม 1
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.