รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ | คณาจารย์

ชื่อ: อาจารย์สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
  Subpong Pongsawat
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2539,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์กมลวรรณ วัฒนชัย
  Kamolwan Wattanachai
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2547,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
  Sarawut Pongleerat
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ
  Pattra Chaipianjareankit
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2545,ประเทศไทย

ชื่อ: อาจารย์ชยกฤต ม้าลำพอง
  Chayakrit Malampong
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2535,ประเทศไทย

 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.