รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

อ๊ะ ๆ เข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมอ่านกันหน่อยนะจ๊ะ ว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เค้าเรียนอะไรกันบ้าง หรือรับรายละเอียดแบบสุดๆ ได้ที่ www.gifeu.com

Q: สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เค้าเรียนอะไรกันนะ ?
A: สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิคของวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย แผนที่ (Map), ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photo) ,ภาพข้อมูลดาวเทียม (Remote Sensing), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)

Q: เรียนแผนที่ ?
A: อ่า .. ต้องให้น้องๆ ลองนึกภาพของภาพยนตร์สงครามของฮอลีวูดที่ใช้พิกัดทางแผนที่โจมตีเป้าหมาย ในกระบวนวิชานี้ น้องๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแผนที่  การระบุตำแหน่งจากแผนที่ การนำแผนที่ไปใช้เพื่อการสำรวจ การเดินสนามด้วยแผนที่ทางทหาร  ตลอดจนการทำแผนที่

Q: เรียนภาพถ่ายทางอากาศ ?
A: สำหรับการเรียนวิชาภาพถ่ายทางอากาศ น้องๆจะสามารถเข้าใจหลักการสำรวจจากภาพถ่ายทางอากาศที่ต้องการความถูกต้องระดับเซนติเมตร นั่นก็หมายความว่า วิชานี้ต้องใช้ความรู้ความสามารถเทียบเท่าวิศวกรรมสำรวจเลยทีเดียว แต่เรามีเทคนิคทางภูมิศาตร์เข้าช่วย ดังนั้น ! ไม่ต้องกลัวว่าจะยากเกินไปนะครับ

Q: เรียนข้อมูลดาวเทียม ?
A: วิชานี้เป็นวิชาที่สนุกมาก..ขอบอก น้องๆ จะได้สัมผัสกับภาพข้อมูลดาวเทียม ที่ได้บันทึกจากเครื่องรับบนดาวเทียมที่โคจรอยู่ในอวกาศห่างจากโลกของเราเป็นร้อยๆกิโลเมตร (แค่ตาเปล่าๆ กิโลเดียวยังแทบจะมองไม่เห็นเลย) สิ่งที่น้องๆจะได้คือ การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ มาผสมผสานเพื่อให้เกิดจินตนาการในการแปลภาพข้อมูลดาวเทียม นอกจากนี้เมื่อน้องๆ ศึกษาจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 น้องๆจะสามารถนำข้อมูลดาวเทียมไปประยุกต์ใช้กับโครงการระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติได้เลยนะ

Q: เรียนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ?
A: "เราสามารถนำข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏบนพื้นโลกมาอยู่ในมือเรา" น้องๆจะเข้าใจถึงหลักการสร้างข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนพื้นโลกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการตั้งร้านสะดวกซื้อ สำหรับนักธุรกิจผู้มองการณ์ไกล, การสร้างภาพสามมิติ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่, การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันประเมินค่ามิได้ ตลอดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่อีกหลากหลายรูปแบบเท่าที่น้องๆ ต้องการ

Q: เรียนระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก?
A: "เทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ค่อยๆเข้ามาในชีวิตประจำวันเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สังเกตได้จากปัจจุบัน โลกของเราได้มีอุปกรณ์เครื่อง GPS ในรถยนต์ โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งปลอกคอของสัตว์เลี้ยงแสนรัก" วิชานี้น้องๆ จะเข้าถึงหลักการทำงานของเครื่อง GPS ที่สัมพันธ์กับดาวเทียม GPS พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้ในการสำรวจร่วมกับเทคนิคทางด้านภูมิศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

Q: เรียนภูมิสารสนเทศ สนุกมั๊ย?
A: วิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาเชิงพื้นที่ย่อมตั้งมีการสำรวจและออกสนาม แน่นอน .. น้องๆ จะได้สนุกสนานด้วยการสัมผัสธรรมชาติ พร้อมทั้งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยที่น้องๆ ไม่รู้ตัว เช่น การสร้างแผนที่จากการเดินป่า การศึกษาลักษณะทางกายภาพเหมืองแม่เมาะ การศึกษารูปแบบข้อมูลดาวเทียมเมื่อเทียบกับลักษณะ ภูมิประเทศจริง เป็นต้น

Q: เรียนภูมิสารสนเทศ แตกต่างกับ เรียนภูมิศาสตร์หรือไม่ ?
A: เนื้อหาการเรียนภูมิสารสนเทศ จะเน้นไปในเชิงเทคนิคทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ การประยุกต์ใช้ เทคนิคทางด้านแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ การสำรวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางพื้นที่ / ส่วนเนื้อหาการเรียนภูมิศาสตร์ จะเน้นไปทางการศึกษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ทางพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมนุษย์ เสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นที่ต้องการของตลาดงานมากในขณะนี้

Q: เรียนสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จบมาแล้วทำงานอะไร ?
A: คำถามนี้ต้องตอบแบบกำปั้นทุบดิน ว่า งานใดๆก็ตามที่สัมผัสกับพื้นดิน นักภูมิสารสนเทศ ทำได้หมด เช่น

1. การศึกษาพื้นที่การเปลี่ยนแปลงป่าไม้ระดับประเทศ งานนี้ต้องใช้ภาพดาวเทียมมาวิเคราะห์ แน่นอน !!  กรมป่าไม้ต้องการนักภูมิสารสนเทศ !
2. พื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ตรงไหนบ้าง และตรงไหนควรปลูกอ้อยดี งานนี้ต้องใช้ภาพดาวเทียมแปลพื้นที่ปลูกอ้อย ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย แน่นอน !!
บริษัทน้ำตาลมิตรผล ต้องการนักภูมิสารสนเทศ!
3. น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณไหนต้องระวังเป็นจุดแรก งานนี้ต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แน่นอน !! สำนักงานจังหวัด และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องการนักภูมิสารสนเทศ !
4. รัฐบาลออกกฏหมายให้ อบต.ทุกแห่งต้องมีแผนที่ภาษี !! แน่นอน อบต.ทั่วประเทศ ต้องการนักภูมิสารสนเทศ
5. บริษัทที่ปรึกษา ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำแผนที่เพื่อนำเสนอ แน่นอน !!
บริษัททุกแห่ง ต้องการ นักภูมิสารสนเทศ !
6. ดาวเทียม THEOS ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย ซึ่งจะกำลังจะขึ้นสู่อวกาศภายในระยะเวลาอันใกล้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ ของประเทศ คำถามคือ "ใครเป็นคนใช้ข้อมูลดาวเทียม" แน่นอน คำตอบก็คือ "นักภูมิสารสนเทศ" แน่นอนอยู่แล้ว

Q: ทำไมต้องเรียนภูมิสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
A: เพราะว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของฟาร์อีสเทอร์น เป็นสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแห่งแรกของภาคเหนือ มีคณาจารย์ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ที่สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้โดยตรง นอกจากนี้หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยังบรรจุให้น้องๆ ต้องเรียนการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม ทำให้น้องๆสามารถบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้ประกอบการด้านภูมิสารสนเทศ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ"

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โทรศัพท์ 053-201800-4 , แฟกซ์ 053-201810

 
อ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

วันวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 1
การนำเสนอ Chiang Mai Walking Street Application
KpIrQPlqVKi
โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ รอบ 40 ทีม ระดับประเทศ
bxgsPyZQficdZa

 
บรรยากาศแบบกะทัดรัด ม.ฟาร์วิชาการ (ภูมิสารสนเทศ)
เส้นทาง R3A จากเชียงของสู่เมืองเชียงรุ่ง
ว่ากันด้วย "วันที่ร้อนที่สุด"
สัมผัสอุทัยธานี
เรียนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแล้วทำงานอะไร ?
 


โปสเตอร์ค่ายเยาชนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
โปสเตอร์กิจกรรมดูงาน รหัส 50
โปสเตอร์กิจกรรมบูณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.