รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาการเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurship ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ แต่ Entrepreneurship ยุคใหม่ คือการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และแตกต่างจากการใช้หลักการจัดการบริหารแบบเดิม ๆ

Entrepreneurship ยุคใหม่ คือ การสร้างบุคลากรที่มีลักษณะผู้ประกอบการที่จะช่วยเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชน หรือแม้แต่สังคมขนาดใหญ่ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง โดยการใช้นวัตกรรม การแสวงหาโอกาสและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นอย่างเต็มที่ และการต่อสู้กับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล

 
อาจาย์จันทร์จิตร เธียรสิริ
หัวหน้าภาควิชาการเป็นผู้ประกอบการ

บันไดสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ศึกษาดูงาน
พาน้องทำบุญ
โครงการสัมมนาวิชาการ
“การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 
การประกอบกิจการเล็กๆทางรอดของมนุษย์เงินเดือน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เวทีแห่งนี้ต้องมีพี่เลี้ยง
การบริหารการเงินของอัลวิน ฮอลร์
การวิจัยศักยภาพและความต้องการนวัตกรรมกลุ่ม Cluster ทันตกรรม ในจังหวัดเชียงใหม่
 


 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.