รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้
ภาคประชาสังคมยืนยัน ผลักดันทีวีสาธารณะ(ดิจิตอล)ภาคประชาชน
TripAdvisor ความแรงที่ฉุดไม่อยู่
โซเชียล มีเดีย
ศิลปะกับการสื่อสารแบรนด์
Gamification Method
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเมืองไทย ของนักศึกษาระดับชั้น ปว
เหี้ย !! การสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรมของสังคมไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กับสื่อสารมวลชนในการนำเสนอข่าวสารเชิงวัฒนธรรมทางอินเทอร์เน็ต
พิธีกรรมและความหมาย : การแต่งกายของผู้หญิงในโฆษณา “ครีมบำรุงผิว” ทางสื่อโทรทัศน์
คุณนายตื่นสาย : ความหมายเชิงเพศสภาวะและชนชั้นทางสังคมไทย
คุณนายตื่นสาย : ความหมายเชิงเพศวิถีและชนชั้นทางสังคมไทย
ข้อพิจารณาและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคใน New Social Landscape
ทฤษฎีสื่อสารมวลชนตามแนวคิดสังคมมวลชนและวัฒนธรรมมวลชน
กลยุทธ์การตลาดผ่านเครือข่ายออนไลน์
Generation G
Fast-Moving Consumer Goods
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างศักยภาพทางบวกในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รายงานวิจัยเรื่องWeblog
บทคัดย่อการแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาด กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ๊ก คำซาว
Holistic Brand Management
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤตของกลุ่มธุรกิจคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของกลุ่มธุรกิจร้านค้าสินค้าที่ระลึก
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของกลุ่มธุรกิจและภัตตาคารและร้านอาหาร
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของธุรกิจนำเที่ยว
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤตของกลุ่มธุรกิจที่พักและโรงแรม
การเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก่อนและระหว่างภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
บทคัดย่อ งานวิจัยการใช้ Blog เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Macintosh และถ่ายภาพเบื้องต้น 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.