รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
 

2559 สาขาการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอาเฟือง
2559 สาขาการตลาด สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยลานนา
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขาการบัญชี
2558:ภาพการเผยแพร่กิจกรรมพื่อพัฒนาวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง)
2558:สื่อวีดิทัศน์
2558:กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตประจำวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง)
2558:โครงการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาการจัดการ
2558:ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมของพุทธสาสนิกชน
2558:โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน
2558:โครงการท่องเที่ยววิถีพุทธแบบล้านนา
2558:การผลิตสื่อวีดิทัศน์ “ข้าวของฉัน ข้าวฟาร์อีสเทอร์น
2558:โครงการเข้าร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชาการตลาด
2558:โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีพุทธแบบล้านนา 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.