รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
 

2558:การสัมมนาเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน
2558:โครงการที่พักสวยกับท่องเที่ยวจิตอาสา
2558:การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2558:โครงการอบรมการบริหารกลุ่มผู้สูงอายุ
2558:การอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2010
2558:กิจกรรมบริการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์
2558:การบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยระดับคณะ
2558 : โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรรุ่นที่2 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.