รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
 

2559 กิจกรรมการจัดทำสติกเกอร์ไลน์
2559 สาขาวิชาการตลาดจัดกิจกรรม Marketing Day
2559 นักการตลาดมือทอง
2559 สาขาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน
2559 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
2559 กิจกรรมเสริมทักษะก่อนเรียน
2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2559 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
2558:สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและอัตลักษณ์บัณฑิต
2558:การส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2558_ENTค่ายแรงบันดาลใจ
2558_ENTโครงการบัณฑิตเป็นเลิศ
2558_ENTการเรียนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมทัศนศึกษา 5 เส้นทาง
กิจกรรมท่องเที่ยววิถีพุทธแบบล้านนา
การเข้าร่วมประกวด TCEP
กิจกรรมแนะแนวพี่สู่น้อง ท่องเที่ยว
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษาสถานประกอบการ
กิจกรรมท่องเที่ยวจิตอาสา
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เชิญวิทยากรบรรยาย
ทัศนศึกษา ASEAN
โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถวายสังฆทาน สาขาบัญชี
ทัศนศึกษาดูงาน 2558
2558:กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558:การส่งเสริมทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพให้นักศึกษา
2558:แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
2558:กีฬา 7 สถาบัน
2558:นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัลคลิปวีดีโอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.