รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

รายชื่อวารสารจากผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
บทความวิจัย 2558 : The Location Selection of Land Logistics hubs in Lampang Province
บทความวิจัย 2558: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกระเป๋าเศษผ้าประดิษฐ์กลุ่มประดิษฐ์เศษผ้าบ้านบวกเปา
บทความวิจัย 2558: การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทความวิจัย 2558: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
บทความวิชาการ 2558: การนำเกมจำลองสถานการณ์ (Beer Game) มาใช้ในการเรียนการสอน
บทความวิจัย 2558: แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด กรณีศึกษากลุ่มชุมชนผู้ผลิตลำไยกวนโบราณ ตำบลบ้านโฮ่ง
บทความวิจัย 2558:การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และติดตามผลการประชาสัมพันธ์ในโครงการสามล้อเชียงใหม่
บทความวิชาการ 2558 : บทบาทของเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าต่อธุรกิจสมัยใหม่และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทางด้านทักษะภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การจัดการทรัพยากรมนุษย: การสรางเครือขายเพื่อความสําเร็จทางธุรกิจ
โลจิสติกสสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางในการวางนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้านระบบเครือข่าย
10 วิธีแก้วิกฤติโลกร้อน
Re-Design Web สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.