รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ

 
อาจารย์ศิริอมร กาวีระ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คู่มือการใช้ Kahoot.it
เกร็ดความรู้ด้านงานวิจัย
เกร็ดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ข่าวทุนการศึกษา
2558:สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและอัตลักษณ์บัณฑิต

 กิจกรรมนักศึกษา

2558:สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและอัตลักษณ์บัณฑิต
2558:การส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2558_ENTค่ายแรงบันดาลใจ
2558_ENTโครงการบัณฑิตเป็นเลิศ
2558_ENTการเรียนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้
 

กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
โครงการดำนาเกี่ยวข้าวและตานข้าวใหม่
กีฬารวงผึ้งเกมส์
กิจกรรมไหว้ครูกินอ๋อผญา
รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศงานจากเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวรับสมัครงานราชการ
 

ศิษย์เก่า

2558:การให้ความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า
 

วิจัย

พันธกิจและกลยุทธ์
ระบบและกลไก

ระบบสารสนเทศเพิ่อบริหารการวิจัย
ระบบสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
ระบบการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
  
 - แบบฟอร์มการยื่นขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
   - ระบบการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
   - หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บทความวิจัย/วิชาการ

แบบฟอร์มงานวิจัย

รวมลิงค์วิจัย
 

บริการวิชาการ

พันธกิจและกลยุทธ์
ระบบและกลไก
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
รายงานสรุปโครงการบริการแก่สังคม

 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจและกลยุทธ์
ระบบและกลไก

แผนผังองค์กร
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

การประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจและกลยุทธ์
ระบบและกลไก

กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

การจัดการความรู้

คู่มือการใช้ Kahoot.it
เกร็ดความรู้ด้านงานวิจัย
เกร็ดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 2
ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2557
แบบฟอร์มรายงานผลฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน-ประชุม-สัมมนา ประจำคณะบริหารธุรกิจ
Flowกระบวนรายงานผลการอบรม


ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ 2412
 
 

 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.