รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ

 
อาจารย์ศิริอมร กาวีระ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 2559
2559 กิจกรรมการจัดทำสติกเกอร์ไลน์
2559 สาขาวิชาการตลาดจัดกิจกรรม Marketing Day
2559 ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า
2559 นักการตลาดมือทอง

 กิจกรรมนักศึกษา

2559 กิจกรรมการจัดทำสติกเกอร์ไลน์
2559 สาขาวิชาการตลาดจัดกิจกรรม Marketing Day
2559 นักการตลาดมือทอง
2559 สาขาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน
2559 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
 

กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
โครงการดำนาเกี่ยวข้าวและตานข้าวใหม่
กีฬารวงผึ้งเกมส์
กิจกรรมไหว้ครูกินอ๋อผญา
รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศงานจากเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวรับสมัครงานราชการ
 

ศิษย์เก่า

2559 ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า
2558:การให้ความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า
 

วิจัย

พันธกิจและกลยุทธ์
ระบบและกลไก

ระบบสารสนเทศเพิ่อบริหารการวิจัย
ระบบสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
ระบบการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
  
 - แบบฟอร์มการยื่นขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
   - ระบบการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
   - หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บทความวิจัย/วิชาการ

แบบฟอร์มงานวิจัย

รวมลิงค์วิจัย
 

บริการวิชาการ

พันธกิจและกลยุทธ์
ระบบและกลไก
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
รายงานสรุปโครงการบริการแก่สังคม

 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจและกลยุทธ์
ระบบและกลไก

แผนผังองค์กร
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

การประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจและกลยุทธ์
ระบบและกลไก

กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

การจัดการความรู้

คู่มือการใช้ Kahoot.it
เกร็ดความรู้ด้านงานวิจัย
เกร็ดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 2
ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2557
แบบฟอร์มรายงานผลฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน-ประชุม-สัมมนา ประจำคณะบริหารธุรกิจ
Flowกระบวนรายงานผลการอบรม


ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ 2412
 
 

 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.