รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

การวางแผนภาษีอากร

   เอกสาร : ไม่มี

เมื่อ : 24 ธ.ค. 2008 - 11:56:59 - มีคนดู 1558 ครั้ง
ประเภท : บทความ
โดย : อ.ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์
 

การวางแผนภาษีอากร

อ.ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์

 

                เมื่อกล่าวถึงเรื่อง “ภาษีอากร” ผู้ประกอบการหลายคนอาจมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากทำความเข้าใจมากนัก ยกภาระนี้ให้กับสำนักงานงานบัญชีหรือหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบไป แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการที่ดีควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้ เพราะรายการค้าหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ของธุรกิจมักจะมีเรื่องของภาษีอากรไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเตรียมรับมือด้วยการวางแผนภาษีอากร

 

                การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) หมายถึง การตัดสินใจเตรียมการเพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร และต้องเสียภาษีอากรเป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด  ดังนั้นการวางแผนภาษีอากรจึงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกการเสียภาษีแต่อย่างใด ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากกระทำการโดยความไม่เข้าใจเรื่องของภาษีอากร

 

                การเริ่มต้นเตรียมการวางแผนภาษีอากร ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบของกฎหมายภาษีอากรที่ต้องเสียของธุรกิจนั้น ๆ โดยตอบคำถามดังต่อไปนี้

1.             หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี คือหน่วยงานใด

2.             บุคคลใดที่มีหน้าที่เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

3.             การจัดเก็บภาษีดังกล่าว คำนวณจากฐานภาษีใด

4.             อัตราการจัดเก็บเป็นเท่าไร และมีวิธีการคำนวณอย่างไร

5.             การชำระภาษีมีวิธีการอย่างไร

6.             ข้อกำหนดในการยกเว้นภาษีอากรเป็นอย่างไร

7.             กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีเป็นอย่างไร

8.             มีบทกำหนดโทษทางภาษีไว้อย่างไร

9.             มีวิธีการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากรอย่างไร

 

หากผู้ประกอบการสามารถตอบคำถามดังกล่าวข้างต้นได้ครบทุกข้อ การวางแผนภาษีก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ประกอบอีกต่อไป โดยการวางแผนภาษีนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการส่วนมากมองข้ามไป ซึ่งควรมีการเตรียมการและวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจและทำให้เป็นระบบ จึงจะสามารถใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสียภาษีอากรและการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร และต้องเสียภาษีอากรเป็นจำนวนน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดอย่างแท้จริง

 

ที่มา :

                สุเทพ พงษ์พิทักษ์. (2541). การวางแผนภาษีอากร. กรุงเทพฯ: สำนักงาน วิชิตา ทนายความ บัญชีและธุรกิจงานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ภาพประกอบ
     
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.